O stránkách

Webové stránky oddílu národní házené TJ Žatec (www.nhzatec.cz) byly vytvořeny a spravovány Petrem Votavou, který je považuje za své duševní vlastnictví. Tyto stránky slouží k informování o dění v národní házené v Žatci i v celém hnutí. Jedná se o stránky neoficiální, tudíž informace zde prezentované jsou bez záruky. Jsou zde rovněž prezentovány názory, které nemusí být totožné s názory oficiálně prezentované oddílem TJ Žatec či webmasterem tohoto webu. Rovněž se tyto stránky snaží poukazovat na problémy či stinné stránky v hnutí národních házenkářů. Hlavním cílem je však prezentace tohoto sportu široké veřejnosti a přispění k jeho větší popularitě.

Můžete zde vyjádřit i váš názor v diskusi, nečekejte ale, že s Vámi někdo bude souhlasit, odpovídat Vám nebo se Vám omlouvat. Obsah článků a diskusí k nim závisí na rozhodnutí autorů, obsah stránek pak na libovůli majitele webu (Petr Votava). Pokud se Vám to nelíbí, nečtěte to!

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se alespoň malou měrou podíleli na chodu těchto stránek: Miluše Plecitá ml., Miluše Plecitá st., Ing. Josef Popelka, Monika Čítková (Beldíková0, Tomáš Votava, Pavel Plecitý, Tomáš Sýkora, Jindřich Samek, Jakub Hradiský, Daniel Nociar, Václav Havránek, František Mocek, Iva Samková, Jiří Novák, Miloslav Šedý, Marie Dušková, Zdeněk Nociar, Václav Kočí, Miloš Kohout, Ladislav Mixtaj, Žaneta Kuželová, Iveta Drlíková, Josef Stýblo, Peter Antol, Ondřej Bayer, Petr Karas, Vlasta Fiala, Roman Mravec, Igor Tučák, Štěpánka Zimová, Štěpán Horník a mnoho dalších. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak je to buď omylem a nebo schválně.

Nový webmaster se již nehledá, svoji práci pan Igor Tučák plní svědomitě.