Historie letních soustředění

Dlouhá Ves - Jindřichovice - Vracov - Havlíčkova Borová - Šimonovice - Vracov - Dobřív - Horní Maršov - Přeštice - Nýrsko - Bakov - Dědov - L. Kynžvart - Čenkovice - Mařenice - Krčín - Tanvald - Albrechtičky - Hejnice - Vitanová - Přeštice - Řevnice - Stupno - Dolní Lysečiny - Miroslav - Dobruška - Hora Svaté Kateřiny - Červený Kostelec - Karlov pod Pradědem - Pernink - Dolní Dvůr - Tomášov - Rašov - Kořenov - Názory - Závěr a shrnutí

Slovo úvodem (1984 - 2002)
Se zahájením spolupráce oddílu národní házené TJ Šroubárna Žatec s Okresním domem dětí a mládeže v Žatci (nyní Domem dětí a mládeže) se traduje také vznik letních soustředění mládeže. S myšlenkou uspořádat tábor se zaměřením na národní házenou přišla Věra Popelková, která tehdy pracovala ve funkci vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu a nalezla podporu u tehdejší ředitelky ODPM paní Marie Kadlecové.
Nezůstalo jen u této akce, protože postupem času se uskutečnila i celá řada jiných akcí, například táborů v zimě, kterých se účastnily také děti z našeho oddílu (Horní Maršov, Velká Úpa, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Čížkův mlýn v Orlických horách a celá řada dalších míst) nebo maškarních rejů a Mikulášských nadílek v tělocvičně TJ Šroubárna, soutěží k MDD a dalších.
První letní soustředění se uskutečnilo v roce 1984 v Dlouhé Vsi u Sušice a mělo příznivou odezvu u dětí, které se zúčastnily, a tak od tohoto roku až do roku 2002 jich již proběhlo celkem devatenáct.
První krátké zhodnocení letních soustředění konaných do roku 1990 bylo provedeno v brožuře vydané ke 45. výročí založení našeho oddílu. Nyní se však snažíme přiblížit konání těchto akcí podrobněji a souhrnně v rámci oslav 55. výročí založení našeho oddílu.
Věříme, že přijmete myšlenku, že si již takový počet uskutečněných letních soustředění mládeže našeho oddílu pozornost zaslouží a možná, že se v předkládaném souhrnu vrátíte do let, kdy jste se také jako frekventanti účastnili a připomene vám to nejen krásné chvíle v dobrém kolektivu, ale též zcela jistě nezapomenutelné zážitky, při kterých se užilo mnoho legrace.
Neméně důležitý je též fakt, že při jednotlivých soustředěních byl patrný velký efekt v růstu výkonnosti děvčat a chlapců. Zlepšovala se nejen míčová technika a pohyb na hřišti, ale i takticko-herní vyzrálost. Význam soustředění je vidět také v kontextu výsledků mládežnických družstev jak v přeborech oblasti, tak na Mistrovstvích ČR či při finále Poháru ČR.
Ing. Josef Popelka, autor

Zpět