Rozhovor s Josefem Popelkou


24. 11. 2008 - Petr Votava - K rozhovoru jsme si pozvali novopečeného trenéra družstva žen a funkcionáře našeho oddílu pana Ing. Josefa Popelku.

Ing. Josef Popelka Jaké cíle jste si pro tuto sezonu popřípadě pro další sezony vytyčil u družstva žen jehož jste novým trenérem? Jakou máte vizi u tohoto týmu?
Družstvo žen jsem převzal vlastně na konci měsíce října, kdy jsem se sešel jak s děvčaty, tak s vedoucím družstva p. Samkem. Družstvo má do konce listopadu dovolenou a trénovat začneme až v prosinci. Cíle musí být postupné a nelze si stanovovat cíle nereálné. Jako první postupný cíl je postup v Českém poháru do finalového turnaje. Jedná se o cíl náročný, ale ne nereálný. Účastí v této soutěži si potřebuji otestovat nejen hráčky svého družstva, ale především co možná nejvíce soupeřek z I. ligy. Každopádně považuji družstvo žen za kolektiv, který je schopen hrát v horní polovině ligové tabulky a osobně věřím, že může patřit i mezi 4 nejlepší týmy ligy. Bez odpovídajícího přístupu všech hráček, které do kádru družstva patří to ale dosáhnout nepůjde. To znamená, je nutné vnést do herního projevu jednak více organizovanosti a následně více pohody. Pak uvidíme jak dál.

Rozhodoval jste se dlouho, zda přijmout tuto nabídku, nebo jste věděl hned, že ji vezmete?
Kdybych byl rozhodnut o převzetí družstva již v předchozím období dopředu, tak bych nečekal až na moment, kdy se situace vyhrotila a nepomáhal jsem předtím oslovovat a přesvědčovat jiné kandidáty na tento post.

Jste znám jako častý kritik prvoligového družstva žen a poměrů v něm, o to bude asi vaše angažmá těžší, nemyslíte si?
Nemyslím si, že bude moje angažmá u družstva těžší z tohoto pohledu. Téměř všechna děvčata mě znají z let, kdy s národní házenou začinala a měl jsem možnost je třeba některé i v nižších věkových kategoriích trénovat. Všechna také vědí, že jsem dost náročný na dodržování předem dohodnutých pokynů při hře a vědí, že každou z nich, která tyto pokyny nebude plnit čekají nepříjemná hodnocení .

U týmu pomalu musí dojít ke generační výměně, bude vůbec kde brát?
Toto je téma na diskuzi. Již několik let se výbor oddílu zabývá situací družstev děvčat od nejmladší kategorie. Bohužel jsme nepostupovali zrovna důsledně, když jsme hovořili o tom, že máme velice malou členskou základnu v této kategorii. Sice se objevují talentované hráčky, ale je jich velice málo a díky tomu, že celková herní úroveň kolektivů nedosahuje republikového průměru, mají tyto hráčky omezenou možnost výkonnostního růstu, protože nepostupují právě na tyto celorepublikové soutěže a neutkávají se s vyspělejšími týmy. Tady je asi největší kámen úrazu. A to se nám i může vymstít v příštích několika málo letech. Přesto bych nezatracoval úroveň ženské národní házené v Žatci, protože se stačí podívat na umístění "B" týmu v posledních třech letech v oblastním přeboru. Nikdy nebyl horší než druhý. Otázkou zůstává schopnost těchto děvčat z "B" týmu aklimatizovat se v prvoligové soutěži. To vyžaduje trochu jiný přístup k tréninkům a hlavně si myslím více trpělivosti.

Již teď zastáváte pozici trenéra u starších žáků, dorostenců a mužů B a jakéhosi dohližitele nad mladšími žáky. Vedle toho jste rovněž ve výboru našeho oddílu a zároveň místopředsedou Svazu Národní Házené? Dá se to vše vůbec skloubit?
V prvé řadě je celou tuto mojí činnost potřeba skloubit s mojí prací. To je ten největší oříšek. Družstva starších žáků a dorostenců bych chtěl v letošním ročníku určitě dotáhnout na M ČR. Obě družstva pro to mají všechny předpoklady a je tu i perspektiva udržení výkonnosti v nejbližších dvou letech. Touto výkonností mám na mysli postupy na M ČR. Určitě ale budu potřebovat vedle sebe dalšího zodpovědného člověka, který mi s těmito dvěma družstvy bude pomáhat. Věřím, že k sobě někoho dokážu přivést. Družstvo mužů "B" bylo vlastně družstvo dorostenců doplněné o starší zkušené hráče. Myslím si, že se dohodnu s p. Mixtajem a družstvo povede on a věřím i ve spolupráci s Tomášem Votavou, kterého bych rád oslovil. Ohledně mladších žáků. Omyl. Družstvo již zcela samostatně vedou Monika Čítková a Vlastimil Fiala, a myslím si velice dobře. To, že momentálně nejsou mezi prvními dvěma týmy v tabulce není nic alarmujícího. Je to normální generační výměna a pokud těch 18 - 20 chlapců u našeho sportu vydrží, máme za dva roky opět tuto kategorii na špičce oblastního přeboru. Práce ve SNH je samozřejmě také velice náročná, obzvláště letos, kdy se připravuje změna pravidel a řádů SNH. Každopádně se musí člověk umět trochu přemlouvat a hlavně si plánovat plnění jednotlivých úkolů tak, aby se nedostával do potíží. Snad se mi to, i když někdy s obtížemi, daří.

Opusťme tým žen a zaměřme se na náš oddíl. Jsou připravované nějaké novinky, na které se mohou členové oddílu těšit? Dočkáme se třeba elektronického ukazatele skore?
Tento bod je jedním z hlavních úkolů výboru pro jaro roku 2009. Věřím, že se vše chýlí ke zdárnému konci, ale o tom se definitivně rozhodne někdy v průběhu ledna 2009. Obecně si myslím, že výbor oddílu spolu s výborem TJ udělal ve zlepšení podmínek pro náš sport v posledních dvouapůl letech vcelku hodně. Stačí jen připomenout umělý povrch a odpovídající osvětlení hřiště. Vše další souvisí s ekonomickou stránkou, a proto se musí výbor oddílu soustředit na lepší spolupráci s možnými obchodními partnery. Myslím si, že náš oddíl vzhledem k tomu, že do města a na naše hřiště příjíždějí soupeři z celé ČR, má dobrou výchozí pozici v tom jim nabídnout zajímavé podmínky.

Oddílu stále chybí předseda. V jakém stadiu je hledání nového, zabývá se výbor již nějakými návrhy?
Tady je třeba tuto otázku uvést na pravou míru. Od srpna letošního roku jsem byl členy výboru oddílu touto funkcí pověřen, takže není nutné někoho nového hledat. Alespoň ne v tuto dobu. Práce výboru se v podstatě nezměnila, jen je přikryta pláštíkem osoby ve funkci předsedy. Bylo to nutné dořešit i vzhledem k vnější komunikaci z oddílu.

Mohl byste pozvat fanoušky na nejbližší připravované akce pořádané naším oddílem?
Určitě jako nejvýznamnější akce se jeví čtvrtfinále Českého poháru žen, které pořádá náš oddíl v hale TJ Sever Žatec dne 24.ledna 2009 od 09:00 hod. Účastníky budou vedle našeho týmu i kolektivy SK Chomutov A a B, TJ Sp. Modřany a TJ Avia Čakovice. Podporu fanoušků budeme určitě potřebovat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme i nadále spoustu sportovních úspěchů.

Zpět na předchozí stránku