27. ročník Rodinného turnaje


Akci finančně podporuje Česká unie sportu v projektu Sportuj s námi

Tělovýchovná jednota Ž a t e c, z.s.
oddíl národní házené

Komenského alej 981,438 01 Žatec, telefon 737 269 207,
Telefon organizační pracovník oddílu, telefon 731 103 474

PROPOZICE 28. ročníku TURNAJE RODIN TJ ŽATEC 1.5.2019

Termín konání: úterý 1. května 2019 – sraz účastníků v 08.30 hodin na hřišti za Sokolovnou, začátek prvního zápasu v 09.00 hodin
Místo konání: hřiště TJ Žatec, Komenského alej 981
Hrací systém: bude upraven podle počtu přihlášených družstev, hraje se dle herního řádu a pravidel NH, družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí
Rozlosování: bude vyhlášeno před zahájením turnaje
Startovné: 100,-Kč za družstvo
Protesty: s vkladem 200,-Kč do 10 minut po skončení zápasu ústně řediteli turnaje, v případě zamítnutí protestu vklad propadá
Hrací doba: bude upravena dle počtu přihlášených družstev
Ceny: družstva minimálně na prvních třech místech budou odměněna věcnými cenami

Poznámka : Turnaje se mohou zúčastnit rodiny a jejich nejbližší příbuzní – rodinní příslušníci. V družstvu může nastoupit max. 1 cizí (tj. nerodinný příslušník) národní házenkář, který ale nesmí hrát na postu, jež zastává v soutěži. Pokud by se ani pak nepodařilo družstvo, pro malý počet rodinných příslušníků složit, je možno angažovat ještě 2 další „hráče“, kteří ale národní házenou ani handbal nikdy nehráli. Žádáme všechny přihlášené o dodržení těchto zásad.

Ředitel turnaje: Ing. Josef Popelka
Vedoucí rozhodčích: Jaroslav Bukovský

Přihlášky: Nejpozději do 25.4.2019 na adresu: Miluše PLECITÁ, K Perči 2117, 438 01 Žatec, mobil: 731 103 474, e-mail: miluse.plecita@seznam.cz.

Vyřizuje: Miluše Plecitá org. prac. oddílu
Ing. Josef Popelka předseda oddílu NH TJ Žatec