Otevřený dopis předsedovi SNH - part II.


3. 11. 2008 - Petr Votava - Je tomu bezmála již 4 měsíce co jsem předsedovi Svazu Národní Házené panu Václavkovi poslal otevřený dopis, kde jsem se ho ptal na různá stanoviska Výkonného Výboru Svazu Národní Házené (dále jen VV SNH). Mezi adresovanými byli i všichni členové tohoto spolčení.

A jak jsem byl během tohoto období z různých stran několikrát upozorňován, odpovědi se mi do tohoto dne nedostalo. Chvíli to vypadalo dobře, to když byl vydán Zápis č. 4 z jednání VV SNH, ve kterém bylo vzato na vědomí, že vůbec nějaký otevřený dopis došel (viz bod 3 - Zpráva sekretáře, došlá pošta) a dokonce na jeho základě toho i provedeno Usnesení 56/2008 (a) ukládá mpř. VV SNH dle výsledků dnešního jednání zpracovat a odeslat odpověď na dotaz p. Votavy). Toť však ze strany VV SNH, respektive jeho předsedy. Kde nic tu nic.

Mám tedy další sadu otázek na pana předsedu Václavka, nyní však pouze ve formě sdělení na těchto stránkách. Proto i příliš nepočítám, že vzhledem k arogantnímu chování tohoto pána se vůbec nějaké odpovědi někdy dočkám. Takže pane předsedo
- mohl byste mi laskavě sdělit proč jste nereagoval/neodpověděl na můj otevřený dopis ze dne 7. července 2008? Mám to brát tak, že jako předseda SNH se stavíte k dotazům na nepříjemná témata zády?
- proč byl k odpovědi delegován místopředseda VV SNH pan Popelka, když jsem se v otevřeném dopise dotazoval vaší osoby? Stavíte se tak zády k dialogu? Chápal bych, kdyby za vás odpověděl tiskový mluvčí jak je to běžné v ostatních sportech/klubech/resortech.
- zabýval se někdy VV SNH vytvořením pozice tiskového mluvčího VV SNH na kterého by mohli být směřovány dotazy vztahující se k dění ve Svazu Národní Házené?
- myslíte, že tímto svým (ne)chováním přispíváte k vyvrácení nařčení o nefér hrách v zákulisí, zmanipulovaných a ovlivněných soutěžích? (viz příklad z poslední doby)
- Domníváte se, že současná činnost Svazu, respektive Vaše činnost, zabezpečuje komplexni rozvoj národní házené?
Nejedná se o oficiální názor oddílu TJ Šroubárna Žatec, ale osoby jménem Petr Votava. Více zde

S pozdravem,
Petr Votava

Zpět na předchozí stránku