František Mach se stává Zasloužilým funkcionářem SNH

Oddíl národní házené TJ Šroubárna Žatec patřil mezi zakládající sporty celé TJ Šroubárna, která měla svojí předchůdkyni v DTJ Žatec, později TJ Baník Žatec.
V tomto oddílu, původně házené, od roku 1953 české házené a teprve od roku 1971 národní házené, pracovala celá řada velice schopných tělovýchovných funkcionářů.
František Mach patří mezi nejvýznamnější postavy našeho oddílu národní házené v Žatci. V letech 1962 až 1970 působil ve funkci jednatele oddílu. Vzhledem ke své profesi se však v prvé řadě věnoval popularizování našeho sportu v místním a tehdejším okresním tisku. Zejména pak od roku 1995 udělal pro propagaci našeho oddílu obrovský kus práce. Jeho články vycházely v Deníku Lučan, Žateckých novinách a Svobodném Hlasu nebo čtvrtletníku Házenkář. V roce dokázal publikovat i více než 100 článků v prvních dvou jmenovaných novinách.
Jeho aktivní práce nebyla ceněna jen ve funkci dopisovatele, ale též v oblasti uchovávání a také setřiďování statistických údajů oddílových, z jednotlivých družstev či o jednotlivcích. I v této oblasti vykonal pro oddíl neocenitelnou práci, a to i přesto, že se potýkal a nadále potýká, s těžkou nemocí.
Právě zdravotní stav mu již nyní neumožňuje se činnosti, kterou vykonával velice zodpovědně a hlavně z lásky ke sportu a národní házené především, dále věnovat.
Jeho práce pro náš sport je ceněna i z úrovně Výkonného výboru Svazu národní házené, protože mu při příležitosti jeho narozenin, které bude oslavovat 24. října, udělil titul Zasloužilý funkcionář SNH. K tomuto ocenění se svým blahopřáním a současně přáním pevnějšího zdraví připojuje celý výbor oddílu a všichni jeho členové.

Zpět na předchozí stránku
Restaurant DEIVIS